مسابقه بی سابقه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 14:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو صبا

مسابقه بي سابقه

مسابقه بی سابقه

Bootstrap Image Preview

نمایشی با اجرای بازیگران در قالب مسابقه طنز كه سوالات مختلف در برنامه مطرح می شود و پاسخ های طنزآمیزی را به دنبال دارد.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
مسابقه بی سابقه