زیر گذر طنز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو صبا

زير گذر طنز

زیر گذر طنز

Bootstrap Image Preview

معرفی طنزنویسان و بازخوانی داستان های طنز بصورت روایی_نمایشی

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
زیر گذر طنز