قند پارسی هر روز از ساعت 13:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو صبا

قند پارسي

قند پارسی

Bootstrap Image Preview

" قند پارسی" برنامه ای است كه با زبان ساده و لحنی شیرین اشعار و متون كهن ادبیات فارسی را روایت می كند. این برنامه با هدف پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و روایت داستان هایی پندآموز از متون كهن، هر روز ساعت 13:30 از شبكه رادیویی صبا پخش میشود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
قند پارسی