روشنا جمعه ها از ساعت 09:00 به مدت یك ساعت

رادیو صبا

روشنا

روشنا

Bootstrap Image Preview

این برنامه جمعه هر هفته از ساعت 09:00 صبح بر روی آتنن شبكه رادیویی صبا می رود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
روشنا