در هوای ایران شنبه تا جمعه از ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

در هواي ايران

در هوای ایران

Bootstrap Image Preview

این برنامه از شنبه تا جمعه هر هفته ز ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه بر روی آنتن شبكه رادیویی صبا می رود .

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
در هوای ایران