تلنگری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 10

رادیو صبا

تلنگري

تلنگری

Bootstrap Image Preview

ماجراهای آقای تلنگری كه تذكری در باره كاربرد صحیح كلامات در گفتگو روزانه افراد میدهد.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
تلنگری