دفتر پاییز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

دفتر پاييز

دفتر پاییز

Bootstrap Image Preview

خوانش داستان ها ،اشعار و متون ادبی. دفتر پاییز شنبه تا چهارشنبه راس ساعت 13 به مدت 30 دقیقه بر روی آنتن شبكه رادیویی صبا می رود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
دفتر پاییز