خبرگزاری صبا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو صبا

خبرگزاري صبا

خبرگزاری صبا

Bootstrap Image Preview

این برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 08:45 به مدت 15 دقیقه بر روی آنتن شبكه رادیویی صبا می رود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
خبرگزاری صبا