پلاك بیست شنبه تا چهارشنبه از ساعت از ساعت 20:10 تا 20:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو صبا

پلاك بيست

پلاك بیست

Bootstrap Image Preview

نمایش این برنامه از شنبه تا چهارشنبه به مدت 20 دقیقه از ساعت 20:10 تا 20:30 بر روی آنتن رادیو صبا می رود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
پلاك بیست