صد و یك راه برای كتاب نخواندن پنجشنبه و جمعه از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

صد و يك راه براي كتاب نخواندن

صد و یك راه برای كتاب نخواندن

Bootstrap Image Preview

در این برنامه با 101 راه مخاطب را با یك كتاب آشنا می كنیم بدون اینكه از او بخواهیم آن را بخواند."صدو یك راه برای كتاب نخواندن " با هدف ترویج فرهنگ كتاب خوانی روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 15:30 تقدیم مخاطبان میشود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
صد و یك راه برای كتاب نخواندن