تیمچه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

تيمچه

تیمچه

Bootstrap Image Preview

عنوان نمایشی با موضوعات اقتصادی ،برنامه ای از اراده كل نمایش های رادیو است و به هر موضوعی كه می پردازد آن را در قالب اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. " تیمچه "از شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:30 راهی آنتن صبا می شود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
تیمچه