نوروز پشت خاكریز در ایام نوروز هر روز از ساعت 13:45 به مدت 30

رادیو صبا

نوروز پشت خاكريز

نوروز پشت خاكریز

برنامه ای برای روایت خاطرات طنز رزمندگان هشت سال دفاع مقدس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: در ایام نوروز هر روز

ساعت پخش برنامه: 13:45

مدت برنامه:30

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نوروز پشت خاكریز