نقل و نبات هر زور در ایام نوروز از ساعت 14 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

تقل و نبات

نقل و نبات

"نقل نبات " كه نمایش اپیزودی محصول هنرمندان نمایشی رادیو است ،ر هر قسمت "نقل نبات " اتفاقاتی برای شخصیت های داستان رخ می دهد كه مایه های طنز دارند و گوش چشمی به اتفاقات مهم سال آینده یعنی انتخابات هم دارند .

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر زور در ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 14

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تقل و نبات