آوای بهار هر روز در بهار از ساعت 16 به مدت 60 دقیقه

رادیو صبا

آواي بهار

آوای بهار

برنامه ای برای پخش ترانه های بهاری از سراسر ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز در بهار

ساعت پخش برنامه: 16

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آوای بهار