الهیه روزهای اعیاد از ساعت 12 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

الهيه

الهیه

"الهیه " عنوان برنامه از گروه طنز وسرگرمی رادیو صبا است ، ویژه روزهای شاد تقویم ، در مناسب های مختلف كه تقدیم مخاطبان می شود .

اطلاعات برنامه

روز های پخش: روزهای اعیاد

ساعت پخش برنامه: 12

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
الهیه