لبخند ایران هر روز از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

لبخند ايران

لبخند ایران

«لبخند ایران» عنوان برنامه ای طنز از مراكز استان ها است كه با هدف آشنایی مخاطبان با هنرمندان سایر استان ها از رادیو صبا پخش می شود . این برنامه شامل نمایش ها و لطیفه های طنز همراه موسیقی محلی است.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
لبخند ایران