كتاب خند شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

كتاب خند

كتاب خند

برنامه" كتاب خند" با هدف معرفی آثار طنز و آشنایی مخاطبان با این آثار هر هفته یك كتاب طنز را برای مخاطبان می خواند .

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهار شنبه

ساعت پخش برنامه: 21:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
كتاب خند