از تبار موسیقی پنجشنبه و جمعه ساعت از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

از تبار موسيقي

از تبار موسیقی

در این برنامه به صورت نمایش به سرگذشت موسیقی ردیفی ایرانی از زمان ناصرالدین شاه پرداخته می شود .

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه ساعت

ساعت پخش برنامه: 23:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
از تبار موسیقی