صباپرس جمعه از ساعت 9:00 به مدت 90

رادیو صبا

صباپرس

صباپرس

برنامه تركیبی-نمایشی "صباپرس" با هدف شادی آفرینی اخبار هفته را با زبان طنز بیان می كند .

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 9:00

مدت برنامه:90

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صباپرس