مسابقه دو راهی هر روز از ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

مسابقه دو راهي

مسابقه دو راهی

این مسابقه بر پایهٔ هوش، قدرت ذهن و حافظه افراد طراحی شده كه رویكرد اصلی آن شادی و سرگرمی است.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 11:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22653043

سامانه پیامک : 300001055

دسترسی سریع
مسابقه دو راهی