زندگی به وقت صبا ایام مناسبتی از ساعت 07:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو صبا

زندگي به وقت صبا

زندگی به وقت صبا

برنامه ای تولیدی با رویكرد اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام مناسبتی

ساعت پخش برنامه: 07:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 300001055

کانال سروش : radiosaba

دسترسی سریع
زندگی به وقت صبا