شهد و شكر جمعه ها از ساعت 08:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو صبا

شهد و شكر

شهد و شكر

جُنگ شاد و طنز
...
نام برنامه از این بیت حافظ شیرازی الهام گرفته شده است :
(این همه شهد و شكر كز سخنم می‌ریزد / اجر صبریست كز آن شاخ نباتم دادند)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 08:30

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شهد و شكر