ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

سمسارستان

شنبه تا جمعه از ساعت 13:30 به مدت 15دقيقه

زمان پخش:شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه:13:30

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

روایتی از تاریخچه اشیاء در قالب نمایش طنز

همکاران ما