شكوه بندگی هر روز از ساعت 12:45 به مدت 40 دقیقه

رادیو صبا

شكوه بندگي

شكوه بندگی

ویژه اذان ظهر به افق تهران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 12:45

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 300001055

کانال سروش : radiosaba

دسترسی سریع
شكوه بندگی