سین جیم هر روز از ساعت 12:35 به مدت 5 دقیقه

رادیو صبا

سین جیم

سین جیم

گزارش های طنز مردمی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 12:35

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22653043

سامانه پیامک : 300001055

دسترسی سریع
سین جیم