صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 12:35 به مدت 5 دقیقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:12:35

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22653043
سامانه پیامک: 300001055
ایمیل برنامه:

گزارش های طنز مردمی

همکاران ما