صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مسابقه بی سابقه

مسابقه بی سابقه

يکشنبه - سه شنبه از ساعت 17:30 به مدت 15 دقيقه

زمان پخش:یکشنبه - سه شنبه

ساعت پخش برنامه:17:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

طنز نمایشی در قالب مسابقه

در "مسابقه بی سابقه" سوالات مختلف با اجرای بازیگران برنامه مطرح می شود که پاسخ های طنزآمیزی را به دنبال دارد و موجبات شادی مخاطبان را فراهم می کند.

ساریا چهری تهیه کننده ، امیر ایلخانی نویسنده و محمدرضا قلمبر ، بهنام قربانی و صاحبه عظیمی بازیگران این برنامه هستند.

همکاران ما