صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 17:30 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 17:30

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: 21:30

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22653043
سامانه پیامک: 300001055
ایمیل برنامه: radiosaba@irib.ir

طنز نمایشی در قالب مسابقه که سوالات مختلف با اجرای بازیگران برنامه مطرح می شود و پاسخ های طنزآمیزی را به دنبال دارد.

<br> <br>

همکاران ما