صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه - سه شنبه از ساعت 14:15 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: یکشنبه - سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:15

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: پنجشنبه ها

سامانه پیامک:

بازخوانی داستانهای ایرانی بصورت روایی_نمایشی /

مهدی خانی پور تهیه کننده، مهرناز فقیهی گوینده، مهدی طهماسبی و آسیه گرجی بازیگران این برنامه هستند.

همکاران ما