صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 12:45 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 12:45

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22653043
سامانه پیامک: 300001055
ایمیل برنامه: radiosaba@irib.ir

وقایع تاریخی ایران و جهان به روایت طنز <br> <br>

همکاران ما