صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 16:30 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:16:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22653043
سامانه پیامک: 300001055
ایمیل برنامه: radiosaba@irib.ir

وقایع تاریخی ایران و جهان به روایت طنز


همکاران ما