صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه - سه شنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: یکشنبه - سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 12:45

مدت برنامه: 10 دقیقه

تکرار برنامه: 20:15

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22653043
سامانه پیامک: 300001055
ایمیل برنامه: radiosaba@irib.ir

برنامه "جدی بگیرید، جدی نگیرید" کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو صبا به مسائل روز جامعه از دیدگاه طنز بر مبنای اقتصاد مقاومتی و ترویج برخی مصادیق آن ھمچون: صرفه جویی، مصرف بھینه و حمایت از تولیدات داخلی و... می پردازد.

همکاران ما