صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه دوشنبه چهارشنبه از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش:شنبه دوشنبه چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:10:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 300001055
ایمیل برنامه:

مسابقه ای در حوزه گویندگی و اجرای برنامه طنز

همکاران ما