صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه دوشنبه چهارشنبه از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه دوشنبه چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 300001055

مسابقه ای در حوزه گویندگی و اجرای برنامه طنز <br>

همکاران ما