صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه - دوشنبه- چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه - دوشنبه- چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: یکشنبه-سه شنبه-جمعه

سامانه پیامک: 300001055

بررسی مسائل مختلف با بهره گیری از حکایات و لطایف ادبی و نکات پندآموز

همکاران ما