نیم صبا شنبه - دوشنبه- چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

نيم صبا

نیم صبا

بررسی مسائل مختلف با بهره گیری از حكایات و لطایف ادبی و نكات پندآموز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه - دوشنبه- چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:یكشنبه-سه شنبه-جمعه

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 300001055

دسترسی سریع
نیم صبا