صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه، سه شنبه، پنجشنبه از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

"دو در بیست" عنوان مسابقه تولیدی گروه مسابقات و تفریحات رادیو صباست که در آن دو شرکت کننده در بخش های مختلف با هم به رقابت می پردازند.

همکاران ما