صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای فرد از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش:روزهای فرد

ساعت پخش برنامه:12:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

"مشااره" عنوان مسابقه ای از گروه طنز و سرگرمی رادیو صباست که روزهای فرد به مدت نیم ساعت با هدف معرفی و شعر خوانی طنز و ایجاد شور و نشاط در مخاطب میهمان شنوندگان رادیو صبا خواهد بود.

همکاران ما