یادم تو را فراموش شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 20 دقیقه

رادیو صبا

يادم تو را فراموش

یادم تو را فراموش

مسابقه ای با رویكرد طنز در راستای «تمركز ذهن»

شماره پیام كوتاه: 300001055

شماره تلفن برنامه: 22653043

پست الكترونیك: radiosaba@irib.ir

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:00

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 300001055

کانال سروش : radiosaba

دسترسی سریع
یادم تو را فراموش