صباهنگ از ساعت به مدت

رادیو صبا

صباهنگ

صباهنگ

«صباهنگ» عنوان برنامه موسیقی محوری این شبكه است كه با بخش های مختلف «موسیقی فیلم، آشنایی با بزرگان موسیقی، گزارش، پخش ترانه و گفتگو با مهمان ویژه » تقدیم مخاطبان می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش:

ساعت پخش برنامه:

مدت برنامه:

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صباهنگ