باشگاه صبا شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

باشگاه صبا

باشگاه صبا

"باشگاه صبا" عنوان مسابقه ای است كه روزهای شنبه تا پنجشنبه در قالب مسابقه پیامكی به مدت 30 دقیقه به صورت زنده از رادیو صبا پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
باشگاه صبا