صبامك هر روز از ساعت 6:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

صبامك

صبامك

صبامك برنامه تعاملی است كه با محوریت تعامل با مخاطبان طراحی شده است،این برنامه با شعار "جواب پبامك با صبامك" كاری از گروه مسابقات و تفریحات، از شنبه تا پنج شنبه ساعت 11صبح به مدت 30 دقیقه از رادیو صبا پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 6:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صبامك