صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 06:45 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 06:45

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:
آدرس کانال پیام رسان سروش: radiosaba

زنگ انشاء با موضوعات مختلف در قالب نمایش طنز

<br>

همکاران ما