القصه هر روز از ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو صبا

القصه

القصه

"القصه" كاری از گروه طنز و سرگرمی با شعار "كتاب را در رادیو ورق بزن" هر روز ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه بر روی آنتن شبكه رادیویی صبا می رود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
القصه