شب آفتابی هر روز از ساعت 21 به مدت 60دقیقه

رادیو صبا

شب آفتابي معرف شهريور 1400

شب آفتابی

مرور ،معرفی و خوانش ادبیات عرفانی و آیینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 21

مدت برنامه:60دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شب آفتابی معرف شهریور 1400