مرورگر 1055 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

مرورگر1055

مرورگر 1055

برنامه علمی "مرور گر 1055" به بیان رویداد های علمی جالب و جذاب می پردازد . مرورگر با گفتگو با كارشناس و خبرنگاران علمی درباره حوزه های مختلف علم مروری بر رویدادهای جالب و جذاب علمی دارد و هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 20:30 پخش میشود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 20:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
مرورگر1055