صد و یك راه برای كتاب نخواندن پنجشنبه و جمعه از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

صد و يك راه براي كتاب نخواندن

صد و یك راه برای كتاب نخواندن

در این برنامه با 101 راه مخاطب را با یك كتاب آشنا می كنیم بدون اینكه از او بخواهیم آن را بخواند."صدو یك راه برای كتاب نخواندن " با هدف ترویج فرهنگ كتاب خوانی روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 15:30 تقدیم مخاطبان میشود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 15:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صد و یك راه برای كتاب نخواندن