لیمو ترش شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

ليمو ترش

لیمو ترش

برنامه "لیمو ترش " با رویكرد پرداختن به رخدادها و مسایل مرتبط با طنز از رادیو صبا پخش می شود .
لیمو ترش هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 از رادیو صبا تقدیم مخاطبان می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 15

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
لیمو ترش