دكتر صبا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو صبا

دكتر صبا

دكتر صبا

برنامه طنز "دكتر صبا " با بیان مسایل اجتماعی و فرهنگی با نگاهی طنز برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچید.این برنامه كه پاسخگوی سوالات بیماران خود با بیان طنز است ، هر روز ساعت 6:45 صبح به مدت 15 همراه مخاطبان رادیو صبا میشود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 06:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دكتر صبا