خاطره خاكریز هر روز از ساعت 14:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو صبا

خاطره خاكريز

خاطره خاكریز

برنامه برای روایت خاطرات شیرین رزمندگان دفاع مقدس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 14:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خاطره خاكریز