تیمچه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

تيمچه

تیمچه

عنوان نمایشی با موضوعات اقتصادی ،برنامه ای از اراده كل نمایش های رادیو است و به هر موضوعی كه می پردازد آن را در قالب اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. " تیمچه "از شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:30 راهی آنتن صبا می شود.

نمایش كوتاه رادیویی

این برنامه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی صبا پخش میشود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 27861055

ایمیل : radiosaba@irib.ir

سامانه پیامک : 300001055

دسترسی سریع
تیمچه