ترتیل حزب هر روز از ساعت 23 به مدت 60

رادیو صبا

شوت نزن عزيز

ترتیل حزب

ترتیل كل قرآن كریم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 23

مدت برنامه:60

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شوت نزن عزیز