دو به دو پنج شنبه و جمعه از ساعت 15:30 به مدت 30

رادیو صبا

دو به دو

دو به دو

برنامه ای برای بیان قوانین و مقررات انتخابات در قالب نمایش

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 15:30

مدت برنامه:30

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دو به دو