شكلات تلخ پنجشنبه و جمعه از ساعت 19 به مدت 15

رادیو صبا

شكلات تلخ

شكلات تلخ

"شكلات تلخ " نمایشی با موضوعات اجتماعی روز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 19

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شكلات تلخ