در صبا چه گذشت؟ پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 60

رادیو صبا

در صبا چه گذشت

در صبا چه گذشت؟

مرور برنامه هایی كه در رادیوصبا در طول هفته پخش می شود .

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 16

مدت برنامه:60

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
در صبا چه گذشت